شراء والنقل والتخليص

اگر برای نخستین بار از خدمات ما استفاده می کنید و یا به صورت منظم قصد واردات محموله های خود را دارید، کادر مجرب ترخیص یار تحویل به موقع کالای شما را در قبال مناسب ترین خدمات تضمین می نماید.

(المزيد…)

الجمارك تسوية المنازعات

ترخیص کالا امری پیچیده محسوب می گردد که نیاز به آشنایی با مراحل کار در گمرکات کشور را دارا می باشد. شرکت دانش دیرین ایرانیان با برخورداری از کارشناسان مجرب در کسب رضایت مشتریان پیشگام می باشد.

(المزيد…)

تشاور

امانت دارى و حفظ اسرار تجارى موکلين، سلامت عملکرد، کنترل دقيق حساب ها، دقت در محاسبات و تسريع در انجام امور محوله ضمن استفاده از آخرين تصويب نامه ها و بخشنامه ها رمز موفقيت ماست.

(المزيد…)