Purchase, transport and clearance

اگر برای نخستین بار از خدمات ما استفاده می کنید و یا به صورت منظم قصد واردات محموله های خود را دارید، کادر مجرب ترخیص یار تحویل به موقع کالای شما را در قبال مناسب ترین خدمات تضمین می نماید.

(more…)

Customs dispute settlement

ترخیص کالا امری پیچیده محسوب می گردد که نیاز به آشنایی با مراحل کار در گمرکات کشور را دارا می باشد. شرکت دانش دیرین ایرانیان با برخورداری از کارشناسان مجرب در کسب رضایت مشتریان پیشگام می باشد.

(more…)

Consultation

امانت دارى و حفظ اسرار تجارى موکلين، سلامت عملکرد، کنترل دقيق حساب ها، دقت در محاسبات و تسريع در انجام امور محوله ضمن استفاده از آخرين تصويب نامه ها و بخشنامه ها رمز موفقيت ماست.

(more…)